Społeczna akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmian ustawy poprawiającej sytuację osób niepełnosprawnych

podpisRozpoczęła się obywatelska akcja zbierania podpisów pod projektem zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przygotowany projekt ustawy  ma chronić rynek pracy osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie przychodów PFRON o ponad 660 mln złotych rocznie oraz zapobiec likwidacji ponad 15 tys. miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Apel do władz krajowych i samorządowych

parkingonOsoby niepełnosprawne o ograniczonej mobilności, mające trudności w przemieszczaniu się uzyskały od społeczeństwa prawo do parkowania na miejscach do wyłącznego użytku dla tej grupy użytkowników samochodów. Dlaczego społeczeństwo nie przyznało uprawnionym osobom niepełnosprawnym prawa do parkowania na każdym wolnym miejscu parkingowym przy równoczesnym pozostawieniu oznakowanych miejsc  tylko dla tej kategorii kierowców ?

Kryzys uprawnień osób z niepełnosprawnością

kolejkaonWielu polityków społecznych i organizacji pozarządowych z satysfakcją odnotowuje postęp w zakresie poprawy stosunków instytucji i ogółu społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością. Nie da się ukryć, że są dziedziny, w których postęp taki jest widoczny. Dostęp do komunikacji, likwidacja bariera itp. Są jednak obszary życia społecznego, w których gołym okiem widoczny jest regres. Poniżej przedstawiamy taki obszar.