Aktualności

Społeczna akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem zmian ustawy poprawiającej sytuację osób niepełnosprawnych

podpisRozpoczęła się obywatelska akcja zbierania podpisów pod projektem zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przygotowany projekt ustawy  ma chronić rynek pracy osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie przychodów PFRON o ponad 660 mln złotych rocznie oraz zapobiec likwidacji ponad 15 tys. miejsc pracy osób niepełnosprawnych.