Artykuły

Apel do władz krajowych i samorządowych

parkingonOsoby niepełnosprawne o ograniczonej mobilności, mające trudności w przemieszczaniu się uzyskały od społeczeństwa prawo do parkowania na miejscach do wyłącznego użytku dla tej grupy użytkowników samochodów. Dlaczego społeczeństwo nie przyznało uprawnionym osobom niepełnosprawnym prawa do parkowania na każdym wolnym miejscu parkingowym przy równoczesnym pozostawieniu oznakowanych miejsc  tylko dla tej kategorii kierowców ?

Kryzys uprawnień osób z niepełnosprawnością

kolejkaonWielu polityków społecznych i organizacji pozarządowych z satysfakcją odnotowuje postęp w zakresie poprawy stosunków instytucji i ogółu społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością. Nie da się ukryć, że są dziedziny, w których postęp taki jest widoczny. Dostęp do komunikacji, likwidacja bariera itp. Są jednak obszary życia społecznego, w których gołym okiem widoczny jest regres. Poniżej przedstawiamy taki obszar.