Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Lista organizacji Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

 • Zarząd Rejonowy Stowarzyszenia Diabetyków
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło Miejskie w Jeleniej Górze
 • Towarzystwo Karkonoskie
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Intelektualnie „Przyjaciele”
 • Stowarzyszenie Niedosłyszących „LIRA”
 • Karkonoskie Stowarzyszenie Osób Laryngektomowanych
 • Jeleniogórskie Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku
 • Stowarzyszenie Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”
 • Stowarzyszenie Jeleniogórskie Promenada Bobru
 • Fundacja „Tu i Teraz” w Jeleniej Górze
 • Klub Seniora 60+ w Szklarskiej Porębie
 • Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów

Członkowie wspierający – organizacje i osoby prawne
Organizacje pozarządowe

 • Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych – Koło Powiatowe w Jeleniej Górze
 • Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych Jelenia Góra
 • Zespół Ludowy „Karkonosze”
 • Stowarzyszenie „Działajmy razem” TRIANON.PL w Cieszynie
 • Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej „GÓRNIK”
 • Stowarzyszenie Ludzi Ciekawego Życia „PEGAZ”
 • Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”
 • Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny „Victoria” w Jeleniej Górze
 • All-ternatywa – Stowarzyszenie Jeleniogórskiej Młodzieży
 • Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa w Jeleniej Górze
 • Zespół Aktywności Społecznej na terenie Sobieszowa
 • Stowarzyszenie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej w Jeleniej Górze
 • Fundacja Alternatyw Cywilizacyjnych „Żyć inaczej” – Jelenia Góra
 • Fundacja Instytut Rewalidacji – Jelenia Góra

Osoby prawne

 • Telewizja „Dami” w Jeleniej Górze
 • Szpital MSWiA w Jeleniej Górze
 • Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze
 • Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jeleniej Górze
 • Karkonoski Park Narodowy w Jeleniej Górze
 • Firma „Lexpas” sp. z o.o. w Poznaniu
 • Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Parafii Jana Ewangelisty i Apostoła w Jeleniej Górze
 • Zakłady Pracy Chronionej: „Goldom” w Jeleniej Górze, PPH „WIREX” s.c. w Jeleniej Górze,
 • PPU „Proinval” w Jeleniej Górze, „SIMET” S.A. w Jeleniej Górze,
 • SU „PIAST” w Legnicy (oddział terenowy w Jeleniej Górze),
 • Firma Wamar Jelenia Góra,
 • Karkonoskie Centrum Medyczne w Jeleniej Górze, jelonka.com, telemaxx, reklamy.jgora.pl
 • PGU Uzdrowisko Cieplice

Osoby fizyczne

 • Miłosz Kamiński,
 • Ewa Knychas,
 • Andrzej Grzelak,
 • Krzysztof Błażejczyk,
 • Ks. Prałat Henryk Bujok,
 • Wojciech Grzybowski,
 • Firma „EURO 90 TRAVEL” w Jeleniej Górze – Marek Ciechanowski.