Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Lista orgaznizacji Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

 • Centrum sportu, rehabilitacji i osób niepełnosprawnych
 • Fundacja spełnijmy nadzieję
 • Fundacja dla dzieci chorych na białaczkę i choroby nowotworowe „KRWINKA”
 • Fundacja im. Joanny Bednarczyk
 • Fundacja pomocy dzieciom „JAŚ I MAŁGOSIA”
 • Klub sportowy niewidomych OMEGA
 • Łódzki związek inwalidów narządu ruchu
 • Łódzkie hospicjum dla dzieci
 • Łódzkie stowarzyszenie hipoterapeutyczne
 • Łódzkie stowarzyszenie stomijne
 • Polski związek głuchych
 • Polskie towarzystwo chorób nerwowo-mięśniowych. odział regionalny w Łodzi
 • Polskie stowarzyszenie chorych na fenyloketonurię i zaburzenia pokrewne
 • Polskie stowarzyszenie chorych na hemofilię. Koło terenowe Łódź
 • Polskie stowarzyszenie diabetyków. Koło branżowe przy PKP
 • Polskie stowarzyszenie diabetyków. Zarząd miejski
 • Polskie stowarzyszenie ludzi chorych na padaczkę. Oddział w Łodzi
 • Polskie stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Koło w Łodzi
 • Polskie stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Koło w Zgierzu
 • Polskie stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Koło w Pabianicach
 • Polskie stowarzyszenie pomocowe „POMOST” Aleksandrów Łódzki
 • Polskie stowarzyszenie żeglarzy niepełnosprawnych
 • Polskie towarzystwo stwardnienia rozsianego. Oddział W Łodzi
 • Społeczna krajowa sieć ratunkowa
 • Stowarzyszenie „DOM ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY”
 • Stowarzyszenie integracyjne „KLUB OTWARTYCH SERC” w Wieruszowie
 • Stowarzyszenie łódzkie klub „AMAZONKA”
 • Stowarzyszenie młodzieży z problemami psychicznymi, ich rodzin i przyjaciół „POMOST”
 • Stowarzyszenie na rzecz osób słabo słyszących i niesłyszących „PRZYJACIELE”
 • Stowarzyszenie osób po zabiegach krtani
 • Stowarzyszenie pomocy dzieciom i osobom starszym „PULS”
 • Stowarzyszenie przyjaciół oddziału rehabilitacji „JAK ŻYĆ” szpitala im. Dr K. Jonschera
 • Stowarzyszenie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem downa
 • Stowarzyszenie przyjaciół i dzieci specjalnej troski „TROSKA”
 • Stowarzyszenie rodzin katolickich archidiecezji łódzkiej
 • Stowarzyszenie „NASZA GALERIA”
 • Stowarzyszenie wsparcia społecznego „JA-TY-MY”
 • Stowarzyszenie żeglarzy niepełnosprawnych „KEJA”
 • Stowarzyszenie aktywacji muzyczno-teatralnej osób niepełnosprawnych „TAM-TON”
 • Towarzystwo pomocy niepełnosprawnym
 • Towarzystwo przyjaciół dzieci Łódź-Górna
 • Towarzystwo przyjaciół niepełnosprawnych
 • Wspólnota niepełnosprawnych „SERCE”
 • Zespół artystyczny dzieci przy poradni genetycznej „SŁONECZKA”
 • Zespół do spraw osób niepełnosprawnych „SOLIDARNOŚĆ”
 • Towarzystwo przyjaciół „DOM NA OSIEDLU”
 • Krajowe towarzystwo autyzmu
 • Fundacja „RÓWNE SZANSE”
 • Fundacja „RÓWNE SZANSE”
 • Stowarzyszenie „EMMANUEL”
 • Stowarzyszenie „STUDIO INTEGRACJI”
 • Stowarzyszenie „SŁUCHAJ SWEGO SERCA”