Lubuski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Lista organizacji Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

 • Polskie towarzystwo walki z kalectwem
 • Gorzowski związek sportu niepełnosprawnych „START”
 • Stowarzyszenie rodzin katolickich
 • Towarzystwo walki z kalectwem koło w Skwierzynie
 • GORZOWSKIE STOWARZYSZENIE „AMAZONEK”
 • Sekcja zmotoryzowanych niepełnosprawnych „ARKA”
 • Uniwersytet III wieku
 • Stowarzyszenie poszkodowanych w wypadkach drogowych
 • Fundacja „ZŁOTA JESIEŃ”
 • Stowarzyszenie rodziców dzieci autystycznych
 • Polski związek niewidomych. Koło w Gorzowie, Okręg lubuski
 • Stowarzyszenie „CZŁOWIEK W POTRZEBIE” Wolontariat gorzowski
 • Stowarzyszenie pracowników służb społecznych „KRĄG”
 • Stowarzyszenie przy zespole kształcenia specjalnego nr 1
 • Gorzowskie towarzystwo opieki nad pacjentem ze stomią w Gorzowie Wielkopolskim
 • Polskie towarzystwo rehabilitacji
 • Gorzowskie stowarzyszenie pomocy osobom z chorobom Alzheimera
 • stowarzyszenie pomocy bliźniemu im. Brata Krystyna
 • Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji „ECHO”