O nas

oson-newsOgólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych stanowi związek Sejmików Osób Niepełnosprawnych funkcjonujących na terenie poszczególnych województw. Naszymi partnerami są także inne organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecnie w naszej strukturze funkcjonuje około 200 organizacji, działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju.

Celem naszych działań jest reprezentowanie interesów środowisk osób niepełnosprawnych. Pragniemy działać na rzecz stworzenia w Polsce warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełen i aktywny udział w życiu społecznym, podejmujemy działania mające na celu realizację zasady równości szans tej grupy obywateli w społeczeństwie. Wspieramy prace naszych organizacji członkowski w taki sposób, aby ich działalność skutkowała wyrównaniem sytuacji osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju.

Swoje cele realizujemy poprzez podejmowanie licznych działań na rzecz integracji środowiska osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Wspieramy naszych członków w zakresie ich wzajemnej współpracy na gruncie merytorycznym oraz organizacyjnym. Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych podejmuje również prace w zakresie inicjowania, uczestnictwa oraz opiniowania prac legislacyjnych dotyczących życia osób niepełnosprawnych. Podejmujemy także działania o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym w zakresie edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia, turystyki czy też integracji środowisk osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów.

Planujemy prowadzenie działalności kulturowej i oświatowej poprzez organizowanie seminariów i szkoleń, zarówno dla naszych partnerów jak i innych organizacji.

Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zajmuje się również promocją problematyki osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej oraz innych form o charakterze działalności medialnej.